زبان :

مخابرات (ADSL)پرسشنامه اینترنت پر سرعت

مشترک گرامی

با سلام

پرسشنامه حاضر به منظور بررسی میزان رضایت مشترکین اینترنت پر سرعت (ADSL)از کیفیت  خدمات شرکت مخابرات استان مرکزی تهیه شده است. همکاری شما در تکمیل این پرسشنامه یاریگر ما در ارائه سرویس های مخابراتی با کیفیت است . پیشاپیش از لطف و همکاری شما ، صمیمانه سپاسگزاریم.

مشخصات:

جنسیت:
سابقه دایری:
تحصیلات:
سن :
نوع مشترک:
تا چه اندازه از سامانه ثبت نام وپشتیبانی 2020 شرکت مخا برات رضایت دارید؟
تا چه اندازه از رفع به موقع خرابی های اعلام شده رضایت دارید؟
تا چه اندازه از نحوه برخورد، دقت وسرعت پاسخگویی سامانه ثبت نام وپشتیبانی 2020 رضایت دارید؟
تا چه انداز ه از دسترسی آسان به واحدهای ارایه خدمات( ADSL) رضایت دارید؟
در صورتیکه ازخدمات (( ADSL مخا برات استفاده می کنید،تا چه اندازه تمایل به ادامه استفاده ویا توصیه به دیگران دارید ؟
تا چه اندازه از نحوه برخورد، دقت وسرعت پاسخگویی مراکز ارایه خدمات( ADSL) رضایت دارید؟
- - واحد های ستادی مخا برات: دفاتر پیشخوان دولت :
تا چه انداز ه ازنحوه ی دریافت وسرعت رسیدگی وپاسخگویی به شکا یات رضایت دارید؟
تا چه انداز ه از ارایه به موقع خدمات( ADSL) دارید؟
سادگی سلسله مراتب امور اداری در جهت تامین خدمات مورد انتظار:
سرعت ودقت ارایه خدمات:
تا چه اندازه از اطلاع رسانی و اقدامات تبلیغی معرفی خدمات ADSL) ) رضایت دارید؟
خدمات( ADSL ):
آیین نا مه های مرتبط با حقوق مشترکین:
تا چه اندازه از کیفیت خدمات( ADSL) رضایت دارید؟
پایداری ارتباط ونداشتن قطعی:
کیفیت خدمات ارایه شده در مقایسه با سایر ارایه دهندگان خدمات:
تا چه انداز ه ازنحوه ی دریافت وسرعت رسیدگی وپاسخگویی به شکا یات رضایت دارید؟
تا چه انداز ه ازسرعت نوآوری فناوری در ارایه سرویسهای جدید ADSL) (رضایت دارید؟
تا چه انداز ه ازجبران خسارت مادی ومعنوی در زمان بروز اختلالات وقطعی ADSL) ) رضایت دارید؟

سایر موارد را مرقوم فرمایید:
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان مرکزی می باشد... Copyright © 2014 tciarak.ir. All Rights Reserved