زبان :
     
 
ثبت نام تلفن ثابت  
 
     
 
اطلاعات ثبت نام تلفن -
اطلاعات ثبت نام

مدارک و مراحل ثبت نام تلفن : الف) اشخاص حقیقی 1- تکمیل کارت اشتراک توسط متقاضی 2- ارائه تصویر و شناسنامه 3- واریز مبلغ و دیعه بر اساس دستور العملها جاری شرکت به حساب مربوطه ب) اشخاص حقوقی 1- رونوشت آگهی تاسیس شرکت یا موسسه یا اداره تکمیل کارت اشتراک با مهر شرکت یا موسسه یا اداره پرداخت هزینه های مربوطه در محل ثبت نام و دریافت رسید توجه : در هنگام ثبت نام نوشتن آدرس کامل و رسم کروکی محل درخواست تلفن و کد پستی ده رقمی الزامی است

محل مراجعه : مرکز تلفن مربو ط به آدرس مورد در خواست یا هر مکان دیگری که از طریق رسانه ها اعلام میشود . تغییر نام

مدارک و مراحل تغییر نام تلفن: 1- رونوشت شناسنامه خریدار 2- ارائه آخرین قبض پرداخت صورتحساب 3- ارائه تسویه حساب اقساط ودیعه 4- تکمیل فرم تغییر نام توسط خریدار 5- ارائه فتوکپی وکالتنامه 6- ارائه فتوکپی حصر وراثت 7- پس از تنظیم سند در دفتر خانه اسناد رسمی ، ارائه فتوکپی سند جهت بایگانی در پرونده و تغییر نام 8- پرداخت هزینه های مربوطه تغییر مکان مدارک و مراحل تغییر مکان : 1- تکمیل فرم بررسی امکانات و اعلام نشانی دقیق محل با ارائه مدرک شناسایی معتبر توسط صاحب تلفن 2- ارائه تسویه حساب اقساط و آخرین صورتحساب پرداختی تا سر رسید مربوطه 3- در صورت وجود امکانات فنی و پاسخ مثبت نسبت به سیم کشی و دائری تلفن در مکان جدید اقدام گردد تغییر نام و مکان :

مدارک و مراحل تغییر نام و مکان تلفن : 1- تکمیل فرم بررسی و اعلام نشانی و کروکی دقیق محل جدید و امضاء آن توسط خریدار و فروشنده یا وکلای قانونی 2- ارائه تسویه حساب اقساط و آخرین قبض پرداختی 3- فتوکپی شناسنامه خریدار 4- ارائه رونوشت سند صلح تلفن جهت بایگانی در پرونده 5- پرداخت هزینه های مربوطه

کنترل و کشف مزاحم تلفنی: مدارک و مراحل در خواست کنترل و کشف مزاحم تلفنی: 1- مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی و یا استفاده کننده از تلفن با ارئه کارت شناسایی و مدارک معتبر به امور مشترکین مرکز مربوطه 2- ارائه آخرین صورتحساب پرداختی 3- تکمیل فرم کنترل و کشف مزاحم تلفنی قطع یا وصل تلفن به درخواست مشترک

مدارک و مراحل قطع یا وصل تلفن به درخواست مشترک: 1- ارائه مدرک شناسایی معتبر توسط مالک یا وکیل قانونی 2- ارائه آخرین قبض پرداختی 3- تکمیل فرم مربوطه 4- پرداخت هزینه های مربوطه 5- توضیح : قطع یا وصل تلفنی که مالک آن فوت کرده است با ارائه گواهی فوت توسط یکی از وراث و همچنین سپردن تعهد کتبی مبنی بر پاسخگویی به بقیه وراث امکان پذیر است

سرویس های ویژه تلفن:

انواع سرویسهای و یژه تلفن ثابت: سیستم های دیجیتال دارای قابلیت های ویژه ای میباشند که مشترکین گرامی میتوانند تحت عنوان سرویس ویژه از آن استفاده کنند . سرویس های ویژه ای که در حال حاضر امکان استفاده از آنها وجود دارد عبارتند از : 1- سرویس انتظار مکالمه : با فعال شدن این سرویس چنانچه خط مشترک اشغال باشد و مشترک دیگری به این شماره زنگ بزند بوق مقطعی روی خط می آید که از سرویس استفاده میکند میتواند مشترک اول را با زدن روی قلاب تلفن و گرفتن شماره 2 منتظر گذاشته و به مشترک دیگر پاسخ دهد و مجددا با زدن روی قلاب تلفن و گرفتن شماره 1 با مشترک اول مکالمه مینماید . 2- سرویس انتقال مکالمه : با استفاده از این سرویس مشترک میتواند شماره تلفن خود را به روی شماره دیگری منتقل نماید . 3- سرویس مکالمه سه نفره : با استفاده از این سرویس مشترک میتواند همزمان با دو مشترک دیگر مکالمه نماید 4- سرویس بیدار باش : با استفاده از این سرویس مشترک میتواند از تلفن خود به عنوان یک زنگ اخبار برای بیدار شدن یا تنظیم وقت خود استفاده نماید . 5- سرویس نمایشگر : با استفاده از این سرویس شماره تماس گیرنده روی صفحه نمایشگر تلفن مشترک نمایان میشود البته این امر در صورتی امکان پذیر است که تلفن مشترک دارای سیستم C-ID با

استرداد ودیعه تلفن مدارک و مراحل استرداد ودیعه: 1- ارائه کارت شناسایی معتبر توسط مالک 2- تکمیل فرم تقاضای استرداد ودیعه 3- ارائه مدارک ودیعه مراحل دائری مجدد تلفن لغو امتیاز شد

مدارک و مراحل دائری مجدد تلفن لغو امتیاز شده: 1- ارائه کارت شناسایی مالک تلفن یا قائم مقام قانونی 2- تکمیل فرم بررسی امکانات 3- تسویه حساب کلیه بدهی 4- ارائه فیش پرداخت 53000ریال هزینه وصل مجدد مدارک و مراحل وصل تلفنی که به دستور مراجع قضایی یا اجرائیات سایر ادارات قطع شده است: 1- نامه رفع بازداشت از سازمان باز داشت کننده 2- ارائه آخرین قبض پرداخت شده 3- پرداخت مبلغ 5300ریال بابت وصل مجدد مدارک و مراحل وصل مجدد تلفن قطع شده به دلیل مزاحمت بار دوم: 1- مراجعه مالک تلفن با ارائه مدرک شناسایی معتبر 2- تکمیل فرم تعهد نامه مدارک و مراحل بستن و یا باز نمودن صفر دوم: 1- مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی وی با ارائه کارت شناسایی معتبر 2- ارائه آخرین قبض صادره پرداختی 3- تکمیل فرم مربوطه 4- پرداخت هزینه های مربوطه 5- توضیح : از این بابت هزینه 500 پالس در قبض آینده مشترک محاسبه می گردد

رفع خرابی تلفن رفع خرابی: با گرفتن شماره 117 و وارد کردن شماره تلفن معیوب نسبت به اصطلاح خرابی اقدام لازم به عمل می آید مراحل دائری تلفن استیجاری همگانی مدارک و مراحل دائری تلفن استیجاری همگانی: 1- مراجعه متقاضی به امور مشترکین و ارائه کارت شناسایی و کپی شناسنامه 2- امضاء و تکمیل فرم های مربوطه 3- تاییدیه اداره خدمات مخابراتی 4- ارائه برگ تضمینی 5- تکمیل کارت اشتراک تلفن همگانی تعویض شماره تلفن: در موارد خاص با توجه به درخواست مشترک امور مشترکین نسبت به تعویض شماره تلفن اقدام می نماید آبونمان اصلاح نشانی صورت حساب تلفن: با مراجعه به مرکز مربوطه و ارائه آخرین صورتحساب پرداخت شده و مدرک شناسایی معتبر نسبت به اصلاح نشانی اقدام لازم به عمل می آید . وصل مجدد تلفن بدهکار : با ارائه آخرین صورت حساب صادره پرداخت شده به امور مشترکین مرکز تلفن مربوطه امکان پذیر است. اصلاح و صدور صورتحساب تلفن: با مراجعه به مرکز مربوطه و ارائه آخرین صورتحساب پرداخت شده نسبت به اخذ آخرین کارکرد کنتور اقدام لازم صورت می گیرد . مدارک و مراحل دریافت ریز مکالمات بین شهری: 1- مراجعه مالک یا استفاده کننده با ارائه کار ت شناسایی و مدرک معتبر به امور مشترکین مرکز مربوطه 2- تکمیل و امضاء فرم مربوطه امور مشترکین:

راهنمای امور مشترکین تلفن ثابت : یکی از قسمتهای شرکت مخابرات استان که بیشترین ارتباط حضوری با مشترک را دارد امور مشترکین است که کلیه خدمات مربوط به یک ارتباط تلفنی از طریق این قسمت قابل پیگیری است که هر کدام از مراکز استان خود دارای یک امور مشترکین میباشد که مرجع پیگیری کننده خدمات ارتباطی ههان استان است
 
 
 
     
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان مرکزی می باشد... Copyright © 2014 tciarak.ir. All Rights Reserved